Masaüstü Yayıncılık

Masaüstü Yayıncılık (Desktop-Publishing)

Masaüstü yayıncılık, kitap, dergi gibi yayınları, masa başında, bilgisayar destekli olarak, baskı ya da yayına hazırlama işidir.

Bu işlem yaygın olarak kullanılan kelime işlem programlarında da yapılabilmesine rağmen masaüstü yayıncılığa özel programlar üzerinde tasarım, sayfa düzeni, tipografi ve kalite bakımından daha üstün ve geniş kapsamlı özellikler sağlamaktadır. Bu teknoloji zaman zaman daha pahalıya mal olan matbaa işlemlerine gerek olmadan yemek menülerinden kitap ve dergilere kadar çok çeşitli basım ve yayın ürünlerini bu işlemden sonra direkt olarak basıma hazır hale getirmektedir. Genellikle sektörde İngilizce kısaltması olan “DTP” olarak bilinen masaüstü yayıncılık becerilerinin seviyesi birkaç saatte öğrenilen becerilerden bir eğitim geçmişine ve yılların deneyimine kadar değişiklik göstermektedir. Masaüstü yayıncılıkta iki sayfa tipi vardır; bunlardan biri elektronik sayfalar, diğeri de gerçek sayfalardır. Gerçek sayfalar basılı kopyalara alınacakları için standart basılı sayfa boyutlarıyla eşleştirilmesi için sayfa parametrelerinin ayarlanmasını gerektirir. Elektronik sayfalara örnek olarak internet sayfaları verilebilir.

Hedef masaüstü yayıncılıkta da deneyim, uzmanlık, kalite ve üst düzey becerilerini ön plana çıkararak  çevirisi yapılmış menüleriniz, kataloglarınız, broşürleriniz ve web sayfalarınızın orijinal görünümünde hazırlanması için çeviri hizmetini DTP’yle bütünleştirerek size eksiksiz bir çözüm sunuyor. Tek elden ve tek tedarikçiden kalitesini bildiğiniz güvenli hizmet almak için bizimle iletişime geçin ve siz cazip fiyatlarımızla tanışın, müşterileriniz de sizin alıcı görünümünüzle büyülensinler.


Referanslarımız: